Üye Sözleşmesi

1 - TARAFLAR

1.1 www.yiltes.net internet satış sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, Karadenizliler Mh. Çakır Sk. No:5/4 Başiskele / KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren YILTES Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. bundan böyle “YILTES” olarak anılacak.

1.2 www.yiltes.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.

2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İnternet kullanıcılarının YILTES web sitesine ÜYE olmak suretiyle internet sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3 - HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 YILTES ‘in Hak ve Yükümlülükleri

3.2 ÜYE’ nin Hak ve Yükümlülükleri

4 - GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

YILTES ÜYE’ lere ait kişisel ve gizli bilgileri, işbu websitesinde yer alan “Gizlilik Politikası” hükümlerine uygun olarak kullanabilecek, hükümlerin aksine kullanamayacaktır.

5 - TEBLİGAT ADRESİ

İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir.

6 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YILTES işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için ÜYE tarafından YILTES ‘ ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arıazalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla YILTES ‘ in makul protokolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7 - ÜYELİK DEVRİ

ÜYELER, ÜYELİK hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkı hiçbir gerçek yada tüzel kişiliğe devredemeyeceğini kabul ve beyan eder.

8 - HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI

ÜYE’ nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir davranış sergilemesi, web sitesine herhangi bir yöntem kullanarak saldırıda bulunması, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması durumunda YILTES tarafından ÜYELİĞİ askıya alınabilir veya silinebilir.

9 - ANLAŞMAZLIK HALİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda KOCAELİ İli Mahkemeleri yetkilidir.

ÜYE, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda YILTES’ e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik postayı HUMUK 287. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder.

10 - YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş ve elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle kabul edilmiş sayılır. YILTES gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir, ÜYE bunları peşinen kabul etmiş sayılır.