Ön Bilgilendirme Formu

1 - SATICI BİLGİLERİ

TİCARİ ÜNVAN : YILTES Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti.

ADRES : Karadenizliler Mh. Çakır Sk. No:5/4 Başiskele / KOCAELİ

TELEFON : 0 (262) 319 39 49

E-POSTA : info@yiltes.net

2 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETLER

2.1 MAL VE HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

.............................

2.2 ÖDEME ŞEKLİ

.............................

2.3 TESLİMAT ADRESİ

.............................

2.4 TESLİM ŞEKLİ

.............................

2.5 TESLİM MASRAFLARI

.............................

3 - CAYMA HAKKI

3.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı malı teslim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

3.2 Cayma hakkı bildirimi Satıcı’ ya ait Site’ de yer alan iletişim kanalları ile gönderilebilir.

3.3 Cayma hakkının kullanılması halinde; (i) Alıcı’ ya yada Alıcı adına üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünlerin Satıcı’ ya iade edilmesi zorunludur. (ii) 7 (Yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz, hasarsız, denenmemiş ve kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

3.4 Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ ya ödemeyi yaptığı şekilde iade edilir.

3.5 Ürünler Satıcı’ ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ ya ibraz edilmiş olan orjinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

3.6 İade kargo bedeli Satıcı’ ya aittir. Ancak, iade ürünlerin gönderimi Satıcı tarafından Alıcı’ ya bildirilecek olan anlaşmalı kargo firması ile yapılacaktır.

3.7 Sipariş onayı verildikten sonra, ürünlerin teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedeli Alıcı’ ya ait olacaktır.

4 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıda yazılı hallerde kullanılamaz.

4.1 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’ nın onayı ile hizmetin ifasına başlanılan hizmet sözleşmeleri.

4.2 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler (Ziynet, altın ve gümüş kategorisinde ürünler).

4.3 Alıcı’ nın istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.4 Tüketici tarafından ambalajı açılmış olan ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

4.5 Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.6 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

5 - ANLAŞMAZLIK HALİ VE YETKİLİ MAHKEMELER

5.1 İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’ nın mal yada hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

5.2 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un değişik 22. nci maddesinin 5 ve 6. ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınırı 1.272,19 TL’ dir.

5.3 01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ nin 5. nci maddesinin 3. ncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL’ dir.