Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 - TARAFLAR

1.1 SATICI

TİCARİ ÜNVAN : YILTES Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti.

ADRES : Karadenizliler Mh. Çakır Sk. No:5/4 Başiskele / KOCAELİ

TELEFON : 0 (262) 319 39 49

E-POSTA : info@yiltes.net

1.2 ALICI

TİCARİ ÜNVAN : .....................

ADRES : .....................

TELEFON : .....................

E-POSTA : .....................

2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI taraf olan YILTES Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. (“YILTES”), [www.yiltes.net] alan adlı web sitesinden (“SİTE”) sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satın alınması/satışı, ödemesi ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ e uygun olarak düzenlenmiş ve sözleşme tarafları bu yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan etmişlerdir.

3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETLER

3.1 MAL VE HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

.....................

3.2 ÖDEME ŞEKLİ

.....................

3.3 TESLİMAT ADRESİ

.....................

3.4 TESLİM ŞEKLİ

.....................

3.5 TESLİM MASRAFLARI

.....................

4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, Site’ de yer alan sözleşme konusu mal yada hizmetin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda işaretleme yapmak suretiyle gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini madde 1.1 de yer alan Satıcı iletişim bilgileriyle veya Site’ de yer alan diğer iletişim kanallarıyla ulaştırabilirler.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergi dahil Türk Lirası olarak fiyatı, ödeme ve teslimata ait bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.4 Alıcı, sözleşme konusu ürünleri kurye yada kargo görevlisinden teslim almadan önce muayene etmek zorundadır. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kurye yada kargo görevlisinden teslim almaması gerekmektedir. Bu hallerde ürünü alması halide sorumluluk tamamen Alıcı’ ya aittir. Alıcı tarafından kurye yada kargo görevlisinde teslim alınan ürünler hasarsız ve sağlam olarak kabul edilecek, ürünlerin tesliminden sonra sorumluluğu ve oluşacak hasarlar Alıcı’ ya ait olacaktır.

4.5 Mal yada hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ ya ait kredi kartının Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun mal yada hizmet bedelini Satıcı’ ya ödememesi yada ödenmiş tutarı geri istemesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal yada hizmeti 3 (Üç) gün içerisinde Satıcı’ ya iade etmekle yükümlüdür. Bu hallerde teslimat giderlerinin tamamı Alıcı’ ya aittir.

4.6 Alıcı’ nın Site’ de beyan ettiği teslimat adresi ve diğer bilgilerindeki eksiklik, hata yada farklı bir sebepten dolayı mal yada hizmetin teslimi aşamasında Satıcı’ nın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle mal yada ürünleri teslim edilememesi halinde Satıcı sorumlu tutulamayacaktır.

4.7 Satıcı, Sözleşme konusu mal yada hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.8 Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu mal yada hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı’ ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda, Alıcı siparişin kısmen yada tamamen iptal edilmesi hakkını kullanabilir.

4.9 Alıcı, Sözleşme konusu ürünlerin ödemesini gerçekleştirdikten sonra, teslimat Satıcı tarafından taahhüt edilen sürede gerçekleştirilir. Alıcı tarafından sipariş edilen ürünler azami 30 (Otuz) gün içerisinde teslim edilebilir. Siparişten sonra Alıcı tarafından ödeme yapılmaz yada yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı mal yada hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5 - CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı malı teslim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

5.2 Cayma hakkı bildirimi Satıcı’ ya ait Site’ de yer alan iletişim kanalları ile gönderilebilir.

5.3 Cayma hakkının kullanılması halinde; (i) Alıcı’ ya yada Alıcı adına üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünlerin Satıcı’ ya iade edilmesi zorunludur. (ii) 7 (Yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz, hasarsız, denenmemiş ve kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4 Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ ya ödemeyi yaptığı şekilde iade edilir.

5.5 Ürünler Satıcı’ ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ ya ibraz edilmiş olan orjinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

5.6 İade kargo bedeli Satıcı’ ya aittir. Ancak, iade ürünlerin gönderimi Satıcı tarafından Alıcı’ ya bildirilecek olan anlaşmalı kargo firması ile yapılacaktır.

5.7 Sipariş onayı verildikten sonra, ürünlerin teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedeli Alıcı’ ya ait olacaktır.

6 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıda yazılı hallerde kullanılamaz.

6.1 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’ nın onayı ile hizmetin ifasına başlanılan hizmet sözleşmeleri.

6.2 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler (Ziynet, altın ve gümüş kategorisinde ürünler).

6.3 Alıcı’ nın istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.4 Tüketici tarafından ambalajı açılmış olan ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

6.5 Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.6 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

7 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretlerini Alıcı’ dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

8 - ANLAŞMAZLIK HALİ VE YETKİLİ MAHKEMELER

8.1 İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’ nın mal yada hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8.2 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un değişik 22. nci maddesinin 5 ve 6. ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınırı 1.272,19 TL’ dir.

8.3 01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ nin 5. nci maddesinin 3. ncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL’ dir.

9 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1 İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta ile yapılacaktır.

9.2 Alıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’ nın resmi defter, ticari kayıtları, veritabanlarında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, elektronik postaların, mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri kanunu’ nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 - YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup, ..................... tarihinde taraflarca okunmuş elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

ALICI

YILTES Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti.

.....................